RIIHIMÄEN VARUSKUNNAN HISTORIASuomen merkitys Venäjän sotilaallisissa suunnitelmissa kasvoi 1900-luvun

alussa ja Venäjä keskitti uusia joukkoja Etelä-Suomeen. Riihimäen

valinta varuskuntapaikkakunnaksi oli osa Venäjän puolustusjärjestelyjä

Suomessa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Riihimäen varuskunta

perustettiin Pietarin–Helsingin rautatien suojaksi.Päätös Riihimäen, Tammisaaren, Lahden, Kouvolan ja Korian varuskuntien

perustamisesta tehtiin joulukuussa 1908. Joukkojen sijoittaminen uusille

paikkakunnille ei kuitenkaan onnistunut hetkessä. Varuskuntapaikkakunta

Riihimäestä tuli marraskuun 26. päivänä 1909, jolloin noin 200 sotilaan

vahvuinen osasto siirrettiin asemakylään Vaasasta. Varuskunnan

ensimmäiset kasarmit sijaitsivat rautatieaseman lähistöllä.Riihimäelle määrätyt venäläinen jalkaväkirykmentti ja tykistöpatteri

tarvitsivat kymmeniä uusia rakennuksia. Rautatieaseman koillispuolelta

löytyi sopiva alue, joka sijoittui itään ja pohjoiseen menevien ratojen

väliin. Venäläisten aluksi ostama noin 42 hehtaarin maa-alue ei ollut

riittävä, minkä vuoksi maata pakkolunastettiin lisää 17 hehtaaria.

Paikkaa ei valittu sattumalta, sillä kasarmialueen eteläosaan

sijoitetulla tykistöpatterilla voitiin ampua molemmille rataosuuksille

sekä tarvittaessa myös Riihimäen asemalle.Rakennustyöt aloitettiin pääasiassa alueen pohjoisosasta syyskuun alussa

1910. Töiden edistyessä jatkettiin kohti eteläosaa, jonne viimeiset

rakennukset valmistuivat ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. Kaiken

kaikkiaan venäläiset rakensivat alueelle yhteensä noin sata erilaista

rakennusta, kaivoa, likakaivoa ja käymälää.Ensimmäinen varuskuntaan sijoitettu joukko oli 10.Suomenmaalainen

Tarkk'ampujarykmentti komentajanaan eversti Feodor Znamenski.

Varuskunnan viestiperinteet aloitti venäläisen armeijakunnan radioasema,

joka sijoitettiin Riihimäelle syksyllä 1915. Vuonna 1917 varuskunnassa

oli lähes yhtä paljon venäläissotilaita (noin 4 000) kuin silloisessa

Riihimäen taajamassa asukkaita.Vuoden 1917 levottomuuksissa Riihimäen varuskunnan venäläiset

esiintyivät rauhallisesti eivätkä syyllistyneet muualla maassa

tapahtuneisiin rikoksiin. Ennen vuoden 1918 sisällissodan alkua suurin

osa sotilaista oli jo poistunut Riihimäeltä. Sodan alkaessa varuskunta

julistautui puolueettomaksi. Venäläiset luovuttivat kasarmialueen

maaliskuun loppuun mennessä Riihimäen punakaartille. Saksalaiset

valtasivat Riihimäen huhtikuun 22. päivänä 1918 ja jäivät Riihimäen

varuskuntajoukoiksi kesäkuun alkupuolelle saakka.Sodan jälkiselvittelyt muodostavat synkimmän vaiheen varuskunnan

historiassa. Hämeen lääni oli surmattujen määrissä mitattuna Suomen

pahinta aluetta punaisen vallan aikana, eikä tilanne muuttunut

valkoisten voittoa seuranneina viikkoina. Punaisten valtakausi

Riihimäellä ja Hausjärvellä oli varsin rauhallinen ennen huhtikuun

tapahtumia. Mutta ennen poistumistaan Riihimäeltä punaiset ampuivat

kymmenkunta vankia kasarmirakennuksessa 18. Valkoiset puolestaan

ampuivat Riihimäellä ja Hausjärvellä yhteensä 141 punaista, joista

suurimman osan kasarmialueella.Toukokuussa kasarmit muuttuivat sotavankileiriksi. Muutamassa viikossa

pääasiassa rakennuksiin 17 ja 18 sijoitettiin peräti 8 500 punavankia.

Riihimäen varuskunnassa oli maan kuudenneksi suurin punavankileiri.

Vaikka olot leirissä olivat kaikkea muuta kuin inhimilliset, Riihimäen

leiri ei kuulunut huonomaineisimpien joukkoon. Siitä huolimatta siellä

kuoli yli 1000 henkilöä vuoden 1918 loppuun mennessä.Toukokuun 23. päivänä Riihimäelle siirrettiin vankien vartiointiin V

Etelä-Pohjanmaan Rykmentti, joka on itsenäisen Suomen puolustuslaitoksen

ensimmäinen joukko-osasto Riihimäen varuskunnassa. Rykmentti muutettiin

kesällä Riihimäen Vartiopataljoonaksi, joka sitten lakkautettiin

lokakuussa vankileirin muuttuessa pakkotyölaitokseksi ja siirtyessä

siviiliviranomaisten haltuun.Puolustusvoimien joukkojen ryhmittäminen tarkoituksenmukaisesti ei ollut

helppo tehtävä vuosina 1918-1921. Aluksi tehtävää vaikeutti suuri määrä

punavankeja, joita säilytettiin pääasiassa entisillä venäläisten

rakentamilla kasarmialueilla. Toisaalta uudet joukko-osastot

sijoitettiin paikkakunnille, joissa olivat jo valmiit kasarmit.

Varsinkin vuonna 1918 Riihimäen varuskunta toimi uusien joukko-osastojen

lyhytaikaisena ja pelkästään tilapäisenä sijoituspaikkana. Sekä

Vuoristoprikaatin Esikunta ja Kaartin Jääkäripataljoona että Porin

Jalkaväkirykmentti n:o 2 olivat majoitettuna varuskuntaan muutamaksi

kuukaudeksi.Kasarmialue oli siviilihallinnon alaisuudessa noin puoli vuotta.

Huhtikuussa 1919 varuskuntajoukoksi perustettiin Armeijan Vakinainen

Hevossairaala, joka sijoittui Etukasarmille. Tarton rauhansopimuksen

jälkeen sotilaspoliittinen tilanne rauhoittui, ja puolustusvoimien

organisaatiota uudistettiin. Hevossairaalan toiminta lakkautettiin, ja

divisioonien tiedonantovälinekomppaniat koottiin vuoden 1920 joulukuussa

Riihimäelle Kenttälennätinpataljoonaksi.Seuraavan vuoden alussa Riihimäestä tuli myös tykistövaruskunta, kun

Kenttätykistörykmentti 3 siirtyi kokonaisuudessaan Lappeenrannasta

Riihimäelle. Pitkä ja kapea kasarmialue jaettiin siten, että

Kenttätykistörykmentti 3 sijoittui Takakasarmille ja

Kenttälennätinpataljoona, jonka nimi muutettiin vuonna 1930

Viestipataljoona 2:ksi, Etukasarmille. Vuonna 1922 varuskuntaan

sijoitettiin lisäksi Asevarikko 1:n Ammusvarasto, joka sijaitsi aluksi

varuskuntakirkossa. Vuonna 1931 varuskuntaan muutti Hämeenlinnassa jo

vuonna 1922 toimintansa aloittanut Armeijan Pukimo (myöh. Valtion

Pukutehdas). Tarkoituksenmukaiset tilat Armeijan Pukimo sai SAKO:n

konepajarakennuksesta.1920- ja 30-luvuilla Riihimäen varuskunnassa elettiin pääasiassa niissä

rakennuksissa, jotka oli rakennettu venäläiselle sotaväelle.

Rakennuksissa ei aluksi ollut vesijohtoa, pesuhuoneita eikä kunnon

käymälöitä. Kenttälennätinpataljoonan pääosa oli majoitettuna

rakennukseen 1, jonka majoitusvahvuus oli suurimmillaan 500 miestä.

Luokkia ja voimistelusaleja ei ollut, joten opetus- ja liikuntatiloina

käytettiin majoitustupia, käytäviä ja pataljoonan ruokalaa.

Kenttätykistörykmentin kahdeksan patteria ja aliupseerikurssi olivat

majoittuneena rakennukseen 18. Tilanpuutteen vuoksi rykmentin yksi

patteristo siirrettiin Mikkeliin vuonna 1922.Puolustusvalmistelujen painopiste oli 1930-luvun alussa

Kaakkois-Suomessa. Kaikki viestijoukot päätettiin keskittää

päätoiminta-alueen Karjalan kannaksen suuntaan Viipuriin ja muodostaa

niistä yksi suuri viestipataljoona. Perustaminen toteutettiin

vaiheittain keväällä 1934, ja Viestipataljoona 2:n siirryttyä Viipuriin

Riihimäki oli yksinomaan tykistövaruskunta talvisodan alkuun saakka.Talvisodan aikana varuskunnassa toimi Viestikoulutuskeskus, Jalkaväen

Koulutuskeskus ja ilmapuolustusjoukkoja. Välirauhan aikana

kasarmialueelle sijoitettiin sittemmin ensimmäisen Mannerheim-ristin

ritarin eversti Ernst Ruben Laguksen komentaman Jääkäriprikaatin

joukkoja. Jatkosodan aikana varuskunnassa oli ensin Jalkaväen

Koulutuskeskus ja sen jälkeen Tykistön Koulutuskeskus.Syksyllä 1944 aloitettiin sodan ajan joukkojen kotiuttaminen ja

puolustusvoimien uuden rauhan ajan organisaation muodostaminen.

Joulukuun alussa annettiin määräys Viestirykmentin perustamisesta

uudelleen sijoituspaikkanaan Riihimäki. Viestirykmentin toiminnan

Riihimäen varuskunnassa katsotaan alkaneen 4.12.1944. Seuraavan vuoden

kesään mennessä varuskuntaan muodostettiin myös Kenttätykistörykmentti

4, joka sijoitettiin Takakasarmille. Samanaikaisesti varuskunnassa oli

majoitettuna vielä Ilmatorjuntarykmentti 2:n yksi patteristo.

Varuskunnassa oli niin ahdasta, että esimerkiksi osa henkilökunnasta

majoittui omiin työhuoneisiinsa, koska muita asuntoja ei ollut.Vuonna 1947 Viestirykmentti ja Kenttätykistörykmentti 4 vaihtoivat

osittain majoitusalueita. Ilmatorjuntapatteristo siirrettiin pois

Riihimäeltä vuonna 1948, mutta majoitustilannetta tämä ei helpottanut,

koska sen tilalle muutti Viestikoulu Hämeenlinnasta.

Organisaatiomuutosten ja joukkojen siirtojen myötä pahin tilanahtaus

varuskunnassa alkoi helpottaa vasta 1950-luvulla, jolloin toteutettiin

myös huomattava uudisrakennusohjelma.Tykistöjoukkojen historia Riihimäen varuskunnassa päättyi vuonna 1959

Karjalan Prikaatin Patteristoksi muuttuneen joukko-osaston siirtyessä

Ouluun. Samana vuonna Riihimäelle sijoitettiin Helsingissä ja

Kirkkonummella toiminut Sähköteknillinen Koulu.Viesti- ja sähköteknillisen alan huolto- ja korjaustoiminnan

kehittämiseksi varuskuntaan perustettiin kesäkuussa 1960

Viestikeskuskorjaamo. Sen rungon muodostivat Viestivarikosta Lylystä

irroitettu korjaamo-osasto, Viestirykmentin viestivälinekorjaamo ja

Sähköteknillisen Koulun tutkakorjaamo. Korjaamon nimi muuttui

Elektroniikkakeskuskorjaamoksi vuoden 1993 alussa ja

Elektroniikkalaitokseksi vuoden 2003 alussa.Syyskuun alussa 1985 astui voimaan maavoimien rauhan ajan

koulutusorganisaation uudistus Riihimäen varuskunnassa. Tällöin

Viestirykmenttiin muodostettiin Etelä-Suomen Viestipataljoona. Samalla

Viestikoulu ja Sähköteknillinen Koulu siirrettiin rykmentin alaisuuteen.

Sotakoulut yhdistettiin vuoden 2003 alussa Viesti- ja Sähkötekniseksi

Kouluksi.Viimeisin vaihe varuskunnan kehityksessä tapahtui vuonna 1999, jolloin

ns. Oravan kiinteistön peruskorjauksen valmistuttua sinne muutti

Espoosta Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen Elektroniikka-

ja Informaatiotekniikkaosasto. Tällä hetkellä varuskunnassa on siis

kolme joukko-osastoa ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Riihimäen

palvelupiste. Viestirykmentti on viestiaselajin tärkein koulutuskeskus,

Elektroniikkalaitos huoltaa sekä tuottaa elektroniikka-alan materiaalia

ja Teknillisen tutkimuslaitoksen Riihimäen osasto vastaa alansa

teknologian tutkimuksesta ja kehityksestä. Vuoden 2000 alusta varuskunta

on ollut Riihimäen toiseksi suurin työnantaja, jonka palveluksessa on

lähes 600 henkilöä.Venäläisten 1910-luvun alkupuoliskolla rakentamat punatiilirakennukset

hallitsevat yhä nykyisen Riihimäen varuskunnan kasarmiympäristöä. Suurin

osa rakennuksista on edelleen käytössä, ja vain neljä tiilirakennusta

on purettu alueelta. Osa rakennuksista on jopa säilynyt alkuperäistä

vastaavassa toiminnassa.Lähde:

Jari Lehtoväre: Riihimäen varuskunnan historia osa 1 1909-1939, Hämeenlinna 2001, Karisto Oy